START

ATELJÉFÖRENINGEN ENKEHUSET Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm T-bana Odenplan

Om Enkehuset

 

Huset byggdes åt stiftelsen Borgerskapets Enkehus år 1879. Numera finns flera olika verksamheter samlade i huset. Ateljéföreningen Enkehuset bildades 1988 och konstnärerna kunde flytta in i det vackra huset med park på baksidan. Föreningen har nu 20 medlemmar och alla ateljéerna har tilldelats via kulturförvaltningens ateljékö.

© Eva Olofsson