START

Om Enkehuset


Huset byggdes åt stiftelsen Borgerskapets Enkehus år 1879. Numera finns flera olika verksamheter samlade i huset. Ateljéföreningen Enkehuset bildades 1988 och konstnärerna kunde flytta in i det vackra huset med park på baksidan. Föreningen har nu 20 medlemmar och alla ateljéerna har tilldelats via kulturförvaltningens ateljékö.

AnnMari Brenckert

Restaurang KB, SKF/Konstnärshuset, t.o.m. 27 September